Monday, March 4, 2024 Page Options
Selecteaza tipul cautarii
 
 • Site
 • Web
Search
Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului
Avem drept scop derularea acelor acţiuni care vor duce la identificarea actelor de încălcare a drepturilor omului în România comunistă, dinamizarea politicilor instituţionale în ceea ce priveşte condamnarea reală a abuzurilor şi crimelor săvîrşite în numele regimului comunist din România, desfăşurarea unor investigaţii de natură să furnizeze instituţiilor abilitate şi publicului larg date privind crimele şi abuzurile săvîrşite de acest regim, sprijinirea oricăror iniţiative legislative, a procedurilor judiciare şi a cercetărilor ştiinţifice de natură să ducă la condamnarea penală şi morală a acestor crime şi abuzuri.
Gheorghe Petrov

Gheorghe Petrov s-a născut la data de 15 februarie 1963, în municipiul Turda, judeţul Cluj.

 

Starea civilă: Căsătorit din anul 1991.

Situaţia militară: Stagiul militar satisfăcut (Arma Infanterie). Încorporat la 19 septembrie 1981 şi trecut în rezervă la 21 martie 1983, cu gradul de soldat.

Studii primare, gimnaziale şi liceale:

- Absolvent al Şcolii generale de opt clase Avram Iancu din Turda, promoţia 1977.

- Absolvent al Liceului Industrial nr. 2 din Turda, promoţia 1981

Studii universitare: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Istorie - Filosofie, Secţia Istorie, promoţia 1991 (cursuri de zi cu durata de 5 ani).

Studii postuniversitare: Doctorat - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Istorie-Filosofie; înscris în anul 1992 la specialitatea Istoria Medie a României (conducător ştiinţific – acad. Ştefan Pascu, membru al Academiei Române. În anul 1998, după decesul acad. Şt. Pascu, transferat la prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române). Tema lucrării de doctorat: Biserici  medievale româneşti din sud-vestul Transilvaniei (Bisericile româneşti de zid din judeţele Alba şi Hunedoara până la 1700). Lucrarea a fost  susţinută în şedinţă publică pe data de 6 iulie 2002.

 Grad academic: Doctor în Istorie.

 Domeniul de specializare profesională:

-       Istoria şi arheologia evului mediu (Arheologia bisericilor şi cimitirelor medievale şi premoderne din Transilvania. Istoria societăţii transilvane / veacurile XII-XVII).

-        Arheologia victimelor comunismului.

              Calificare profesională - Categoria de Atestare: Arheolog expert în domeniul arheologiei, calitate înscrisă în Registrul Arheologilor din România.

 Locuri de muncă:   

 1. Combinatul pentru Lianţi şi Materiale Refractare Turda (Fabrica de Ciment), perioada 02-18 septembrie1981; întrerupere pentru satisfacerea stagiului militar (19 septembrie 1981–21 martie 1983); reluat activitatea 28 martie 1983–01 martie 1984; funcţia: lăcătuş mecanic
 2. Întreprinderea Electroceramica Turda: perioada 09 august 1985–24 septembrie 1986; funcţia: muncitor necalificat apoi funcţionar administrativ.
 3. Muzeul judeţean Hunedoara-Deva din Deva (15 august 1991-30 aprilie 1993); funcţia: Muzeograf (Arheolog medievist).
 4. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj (din 01 mai 1993); funcţia: Muzeograf (Arheolog medievist).
 5. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România  (Bucureşti); funcţia: Expert / Arheolog (detaşat de la MNIT Cluj în perioada 01 mai 2007 – 25 martie 2010).

 

LUCRĂRI PUBLICATE (CĂRŢI, STUDII ŞI ARTICOLE, RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ)

I. CĂRŢI (VOLUME DE AUTOR)

 1. Vechea Mitropolie a Bălgradului, Editura Nereamia Napocae, Cluj, 2002, 132 p.
 2. Mănăstirea Măgina (jud. Alba). Cercetări arheologice, Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 186 p.

II. STUDII ŞI ARTICOLE (selectiv)

 1. Despre pribegia lui Matei Aga din Brâncoveni în Ţara  Haţegului (1630-1631), în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 223-232.
 2. Das Befesstigung system Siebenburgens im 13-14. Jahrhundert und die Einfalle der Mongolen und Turken, în Siebenburgens Semessterblatter, an 2, nr. 2, München, 1988, p. 184-189.
 3. Paul Keresztessy de Nagymegyer - nobil de seamă al principatului Transilvaniei în veacul al XVII-lea, în Sargetia, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 157-162.
 4. Un obol unguresc din vremea regelui Coloman descoperit la Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în Sargetia, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 679-680.
 5. Mănăstirea Vaca (jud. Hunedoara), în Ars Transilvaniae, II, 1992, p. 145-167.
 6. Cahle din secolele XV-XVII în colecţiile muzeelor din Deva şi Hunedoara, în Ars Transilvaniae, III, 1993, p. 93-105.
 7. Einige Betrachtungen zur Mittelalterlichen Kirchlichen Architektur des Hatzeger Landes, în Forschungen zur Volks-Und Landeskunde, 37, nr. 2, 1995, p. 11-18.
 8. Tezaurul monetar din cetatea Orăştie (sec. XV), în Acta Musei Napocensis, 32-II, 1995, p. 501-502.
 9. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993, 1994, 1995), în Acta Musei Napocensis, 33/I, 1996, p. 403-414.
 10. Câteva date privind cercetările arheologice de la biserica românească din Cicău, jud. Alba, în Acta Musei Napocensis, 33­/I, 1996, p. 425-432.
 11. Consideraţii asupra unor biserici medievale cu plan central din Transilvania, în Acta Musei Napocensis, 33/II, 1996, p. 33-46.
 12. Tezaurul monetar din cetatea Orăştie (sec. XV-XVI), în Acta Musei Napocensis, 33/II, 1996, p. 273-282.
 13.  Un vechi cimitir la fosta biserică greco-catolică din Orăştie, în Arheologia Medievală, II,1997, p. 129-138.
 14. 14. Előzetes jelentés az algyógyi középkori épületegyüttes régészeti kutatásarol (Raport prealabil despre cercetarea arheologică a complexului edilitar medieval din Geoagiu de Jos), în Erdélyi Múzeum, LX, nr. 1-2, 1998, p. 68-73.
 15. Descoperiri monetare din cetatea Orăştiei, în Sargetia, XXVII/1, 1997-1998, p. 467-472.
 16. Vechea biserică românească din Lopadea Veche, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetare arheologică, în Sargetia, XXVIII-XXIX / 1, 1999-2000, p. 263-275.
 17. Biserica mănăstirii “Sfânta Treime” din Măgina, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetare arheologică, în Sargetia, XXX, 2001-2002, p. 245-258.
 18. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Zlatna, jud. Alba, în vol. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, II, Satu Mare, 2002, p. 123-135.
 19. Cercetările arheologice de la Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba. Ruina bisericii medievale româneşti (Campaniile 1995-1996, 2002), în Patrimonium Apulense, II, Alba Iulia, 2002, p. 147-149.
 20. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Livezile, jud. Alba. Raport preliminar de cercetare arheologică, în Patrimonium Apulense, III, Alba Iulia, 2003, p. 139-141.
 21. Unele consideraţii despre un monument de arhitectură medievală – Biserica “Sf. Nicolae” din Bârsău (jud. Hunedoara), în vol. Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj, 2003, p. 97-110.
 22. Biserica mănăstirii Râmeţ (jud. Alba), în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, III, Satu Mare, 2004, p.239-252.
 23. Biserica medievală din Sântana de Mureş (jud. Mureş). Contribuţii arheologice la istoria monumentului, în Acta Musei Napocensis, nr. 39-40/II, 2002-2003, Cluj, 2005, p. 333-344.
 24. O veche ctitorie munteană în Ardeal. Biserica “Sf. Nicolae“ din Geoagiu (de Jos), jud. Hunedoara, în Acta Musei Napocensis, nr. 39-40/II, 2002-2003, Cluj, 2005, p. 345-356.

III. RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ

 1. Rezultatele cercetărilor arheologice din cimitirul medieval – timpuriu de la Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 1993), în Cronica Cercetărilor Arheologice (în continuare CCA), Campania 1993 (A XXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Satu Mare, 12-15 mai 1994), p. 26-27, nr. 54.
 2. Cercetările arheologice de la biserica românească Sfinţii Arhangheli din Cicău, jud. Alba (Campania 1994),în CCA, Campania 1994 (A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 11-14 mai 1995), p. 20, nr. 27.
 3. Cercetările arheologice de la biserica de tip rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 1994), în CCA, Campania 1994 (A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 11-14 mai 1995), p. 33-34, nr. 51.
 4. Cercetările arheologice din cetatea Orăştie, jud. Hunedoara (Campania 1994), în CCA, Campania 1994 (A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 11-14 mai 1995), p. 63, nr. 89 C.
 5. Cercetările arheologice de la biserica mănăstirii franciscane din Orăştie, jud. Hunedoara (Campania 1994), în CCA, Campania 1994 (A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 11-14 mai 1995), p. 63-64, nr. 89 D.
 6. Cercetările arheologice de la fosta biserică greco-catolică din Orăştie, jud. Hunedoara (Campania 1994), în CCA, Campania 1994 (A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 11-14 mai 1995), p. 64, nr. 89/2.
 7. Cercetările arheologice de la biserica românească “Sfinţii Arhangheli” din Cicău, jud. Alba, (Campania 1995), în CCA, Campania 1995 (A XXX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996), p. 32-33, nr. 37.
 8. Cercetările arheologice de la biserica de tip rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 1995), în CCA, Campania 1995 (A XXX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996), p. 47, nr. 59.
 9. Cercetările arheologice de la ruina bisericii medievale româneşti din Lopadea Veche, jud. Alba (Campania 1995), în CCA, Campania 1995 (A XXX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996), p. 74-75, nr. 84.
 10. Cercetările arheologice de la biserica de tip rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 1996), în CCA, Campania 1996 (A XXXI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie 1997), p. 19, nr. 37.
 11. Cercetările arheologice de la ruina bisericii medievale româneşti din Lopadea Veche, jud. Alba (Campania 1996), în CCA, Campania 1996 (A XXXI-a sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie 1997), p. 34-35, nr. 58.
 12. Cercetările arheologice de la biserica de tip rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campaniile 1997-1998), în CCA, Campania 1998 (A XXXIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Vaslui, 30 iunie - 04 iulie 1999), p. 46, nr. 56.
 13. Cercetările arheologice de la biserica românească “Sfânta Treime” din Măgina, jud. Alba (Campaniile 1997-1998), în CCA, Campania 1998 (A XXXIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Vaslui, 30 iunie – 04 iulie 1999), p. 70, nr. 84.
 14. Cercetările arheologice de la biserica de tip rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 2000), în CCA, Campania 2000 (A XXXV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001), p. 87-88, nr. 69 şi p. 301, planşa 21.
 15. Cercetările arheologice de la biserica românească “Adormirea Maicii Domnului” din Livezile, jud. Alba (Campania 2000), în CCA, Campania 2000 (A XXXV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001), p. 136-137, nr. 109 şi p. 316, planşa 36.
 16. Cercetările arheologice de la biserica romano-catolică din Turda, jud. Cluj (Campania 2000), în CCA, Campania 2000 (A XXXV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001), p. 258, nr. 212.
 17. Cercetările arheologice de la biserica reformată din Sântana de Mureş, jud. Mureş (Campania 2001), în CCA, Campania 2001 (A XXXVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Buziaş, 28 mai – 1 iunie 2002), p. 284, nr. 200 şi p. 453, planşa 101.
 18. Rezultatele cercetărilor arheologice de la biserica rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara ( Campania 2003), în CCA, Campania 2003 (A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj, 26 – 29 mai, 2004), p. 127-128, nr. 78.
 19. Cercetările arheologice de la biserica – rotondă din Geoagiu, jud. Hunedoara (Campania 2004), în CCA, Campania 2004 (A XXXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Jupiter – Mangalia, 25 - 28 mai 2005), p. 159-160, nr. 106.

Şantiere arheologice - cercetări sistematice
(1987 - 2010)


Nr. 
Localitatea/Şantierul arheologic
Obiective/Situri cercetate
Perioada
Nr. de campanii
Calitatea deţinută pe şantier
 1.  Sat Răchitova, com. Răchitova, jud. Hunedoara.  Biserică românească dispărută; Cimitir  1987-1988  2
 Membru în colectivul de cercetare
 2.  Sat Feleac, com. Feleac, jud. Cluj.  Biserică şi mănăstire românească dispărută; Cimitir  1988  1  Membru în colectivul de cercetare
 3.  Sat Nălaţi, oraş Haţeg, jud. Hunedoara.  Biserică românească în ruină; Cimitir  1989  1  Membru în colectivul de cercetare
 4.
 Sat Feleac, com. Feleac, jud. Cluj.  Biserică românească în funcţiune; Cimitir  1989  1  Membru în colectivul de cercetare
 5.  Sat Vad, oraş Haţeg, jud. Hunedoara.  Biserică românească în ruină; Cimitir  1989-1990  2  Membru în colectivul de cercetare
 6.
 Sat Vad, oraş Haţeg, jud. Hunedoara.  Fortificaţie de pământ  1990  1  Membru în colectivul de cercetare
 7.  Sat Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara.  Biserică românească în ruină; Cimitir  1990  1  Membru în colectivul de cercetare
 8.  Sat Ribiţa, com. Ribiţa, jud. Hunedoara  Biserică românească; Cimitir  1990  1  Membru în colectivul de cercetare
 9.  Sat Floreşti, com. Floreşti, jud. Cluj.  Fortificaţie de piatră  1990  1  Membru în colectivul de cercetare
 10.  Sat Crişan, com. Ribiţa, jud. Hunedoara.  Biserică şi mănăstire românească dispărută; Cimitir  1990-1991  2  Membru în colectivul de cercetare
 11.  Mun. Orăştie, jud. Hunedoara.
 Cetatea; Biserica reformată; Capela-rotondă; Cimitir  1991-1996  6  Membru în colectivul de cercetare
 12.  Mun. Orăştie, jud. Hunedoara.  Biserică românească parţial dispărută; Cimitir  1993-1994  2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 13.  Mun. Orăştie, jud. Hunedoara.  Biserica mănăstirii franciscane  1994  1  Membru în colectivul de cercetare
 14.  Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara.
 Biserica reformată; Capela–rotondă; Cimitir  1993-2004  12  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 15.  Sat Lupşa, com. Lupşa, jud. Alba.  Biserică românească; Cimitir  1994  1  Membru în colectivul de cercetare
 16.  Sat Cicău, com. Miraslău, jud. Alba.  Biserică românească; Cimitir  1994-1995  2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 17.  Sat Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba  Biserică românească în ruină; Cimitir  1995-1996; 2002  3  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 18.  Mun. Turda (cartier Poiana), jud. Cluj.  Biserică reformată; Cimitir  1997  1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 19.  Sat Măgina, oraş Aiud, jud. Alba
 Biserică românească; Mănăstire dispărută; Cimitir  1997-1999; 2002  4
 Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 20.  Sat Livezile, com. Livezile, jud. Alba  Biserică românească; Cimitir  2000-2001  2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 21.  Mun. Turda, jud. Cluj.  Biserică romano-catolică; Cimitir  2000  1  Membru în colectivul de cercetare
 22  Oraş Teiuş, jud. Alba.  Biserică românească; Cimitir  2001  1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 23.  Com. Sântana de Mureş, jud. Mureş.  Biserică reformată; Cimitir
 2001  1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 24.  Mun. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş.  Cimitir.  2006  (iulie şi nov.)  2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 25.  Sat Hălmăsău, com. Spermezeu,
 jud. Bistriţa-Năsăud
 Morminte  2007 (aprilie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 26.  Dealul Şasa-Poieni, com. Spermezeu,
 jud. Bistriţa-Năsăud
 Morminte  2007 (aprilie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 27.  Sat Berbeşti, com. Giuleşti, jud. Maramureş
 Morminte  2007 (mai)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 28.  Sat Glodghileşti, com. Burjuc, jud. Hunedoara
 Morminte  2007 (iulie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 29.  Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare
 Morminte  2007 (oct.)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 30.  Sat Nepos, com. Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud
 Morminte  2009 (aprilie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 31.  Sat Băieşti, com. Pui, jud. Hunedoara
 Morminte  2009 (mai)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 32.  Sat Muşca, com. Lupşa, jud. Alba
 Morminte  2009 (iunie-iulie)
 3  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 33.  Com. Teregova, jud. Caraş-Severin
 Morminte  2009 (iunie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 34.  Sat Leşnic, com.Veţel, jud. Hunedoara
 Morminte  2009 (iulie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 35.  Com. Sălciua, jud. Alba
 Morminte  2009 (august)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 36.  Sat Dealul Capsei, com. Câmpeni, jud. Alba
 Morminte  2009 (sept.)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 37.  Sat Sântejude-Vale, com. Ţaga, jud. Cluj.  Morminte  2009 (oct.), 2010 (oct)
 2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 38.  Com. Gâlgău, jud. Sălaj
 Morminte  2010 (iunie)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 39.  Sat Răchiţele, com. Mărgău, jud. Cluj  Morminte  2010 (iunie, oct)
 2  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 40.  Sat Poi, com.Bistra, jud. Alba
 Morminte  2010 (august)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)
 41.  Mun. Cluj-Napoca (Palatul Copiilor)  Morminte  2010 (august)
 1  Responsabil ştiinţific (şef de şantier)

  
Sponsori
  
Donatii
Oferă sprijin financiar eforturilor noastre
  Mai multe detalii...
© 2010 CICCR. Toate drepturile rezervate.