Thursday, July 25, 2024 Page Options
Selecteaza tipul cautarii
 
  • Site
  • Web
Search
Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului
Avem drept scop derularea acelor acţiuni care vor duce la identificarea actelor de încălcare a drepturilor omului în România comunistă, dinamizarea politicilor instituţionale în ceea ce priveşte condamnarea reală a abuzurilor şi crimelor săvîrşite în numele regimului comunist din România, desfăşurarea unor investigaţii de natură să furnizeze instituţiilor abilitate şi publicului larg date privind crimele şi abuzurile săvîrşite de acest regim, sprijinirea oricăror iniţiative legislative, a procedurilor judiciare şi a cercetărilor ştiinţifice de natură să ducă la condamnarea penală şi morală a acestor crime şi abuzuri.
Zoe Petre

Zoe Petre, fiica lui Emilian-Grigore Condurachi şi a Floricăi C. Moisil, născută la 23 august 1940, Bucureşti, România

Doctor în istorie (1978) cu teza „Formarea ideologiei democratice în Grecia antică”

 

Activităţi şi funcţii didactice:

1961-1965: preparator, 1965-1978: asistent, 1978-1990: lector,

1990: profesor titular de Istorie antică greco-romană, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti;

1990: conducător atestat de doctorat în Istorie, specialitatea Istorie antică

 

Profesor asociat al Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Centre <Louis Gernet> d’études comparées sur les sociétés anciennes ;

al Universităţii <Jules Verne>  din Amiens;  visiting professor al Universităţii Harvard, Cambridge, Mass., visiting researcher al Universităţii Columbia, New York. Conferinţe în Universităţile din Strasbourg, Lille, Amiens, Bruxelles, Cambridge UK.

 

1990-1996: decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti;

1990 - membru în Senatul Universităţii.

1992- 2000: Membru în Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţămîntului.

1994-1996: director al  “Ecole  Doctorale Regionale en Sciences Sociales de Bucarest”; 1996 – 2002 director onorific al EDR.

1996-2000, 2000 – 2008 ales şef al Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti.

 

Premii şi distincţii:

1981: premiul Timotei Cipariu  al Academiei române

1990: premiul Nicolae Iorga  al Ministerului culturii

1995: premiul Mihai Viteazul al Societăţii   Mihai Viteazul- Călugăreni

Decoraţii

2000 - Ordinul Naţional “serviciu credincios”, mare cruce

2000 - ordinul “danebrog”, mare cruce (Danemarca)

1999 - ordinul “dom infante enrique”, mare ofiţer (Portugalia)

1999 - “Legiunea de onoare”, comandor (Franţa)

 

Activităţi publice extra-universitare

1990 - Membru fondator al Solidarităţii Universitare.

2001 - Preşedinte SU în exerciţiu

1990 - Membru fondator al Alianţei Civice

1992 - Membru fondator şi vice-preşedinte al Fundaţiei Române pentru Democraţie

1992-1995, Membru în bordul "Higher Education Support Program" (HESP) al Fundaţiei pentru o Societate Deschisã.

 

1996- 2000, Consilier Prezidenţial pentru probleme de politică internă şi externă, coordonator al Departamentului  de Politici Publice al Preşedinţiei României.

1997-2000, Membru în Consiliul director al Institutului East-West, New York

1997-2001, Membru şi 1998-2001, coordonator al Romanian American Action Commission a Centrului Internaţional de Studii Strategice, CSIS – Washington

2005-2010; director al Scolii Doctorale Istorie a Universitatii din Bucuresti.

 

2001 - Director al Institutului pentru Cooperare Regională şi Prevenirea Conflictelor, INCOR

 

Publicatii :

A. Volume

1.      Commentaire aux Sept Contre Thebes d’Eschyle (en collaboration avec Liana Lupas), Paris, Les Belles Lettres – Bucureşti, Editura Academiei Române, 1981, X+302 p. (în franceză) ; premiul « Timotei Cipariu » al Academiei Române

2.      Civilizaţia greacă şi originile democraţiei, I, Bucureşti 1993, 208 p.

3.      Societatea greacă arhaică şi clasică (texte antice traduse şi comentate), Bucureşti 1994, 189 p.

4.      Cetatea greacă, între real şi imaginar, Bucureşti 2000, 430 p.

5.      Vîrsta de bronz (eseuri), Bucureşti 2000, 207 p.

6.      Practica nemuririi, Iasi, Polirom 2004, 394 p.

7.      Roumanie post 1989, in colaborare cu Catherine Durandin, Paris 2008 ; trad engl. New York 2010.

 

B. Studii

93 studii ştiinţifice, 120 recenzii, 5 lucrări de specialitate traduse şi comentate.

 

C. Traduceri de lucrari stiintifice

1.  P.  Vidal-Naquet,   Vînătorul negru. Forme de gîndire şi forme de societate în Grecia antică: studiu introductiv şi traducere, XIV+495p. Bucureşti 1985.

2. N.Platon, Civilizaţia egeeană: traducere (în colaborare cu Anca Calangiu şi Al. Niculescu), studiu introductiv şi mic dicţionar  de artă şi arheologie, 4 vol., 1135p., Bucureşti 1998.

3. J.P. Vernant,  Mit şi gîndire în Grecia antică,  traducere (în colaborare cu A. Niculescu şi M. Gramatopol), 500 p., studiu introductiv, Bucureşti 1994 .

 

Colaborator al revistelor Secolul 20, România Literară, Contemporanul,” 22”, Dilema. Dilema Veche, Historia, Magazin Istoric, Observator Cultural.

 

2001 – 2009 Editorialist al ziarului Ziua

  
Sponsori
  
Donatii
Oferă sprijin financiar eforturilor noastre
  Mai multe detalii...
© 2010 CICCR. Toate drepturile rezervate.