Monday, March 4, 2024 Page Options
Selecteaza tipul cautarii
 
  • Site
  • Web
Search
Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului
Avem drept scop derularea acelor acţiuni care vor duce la identificarea actelor de încălcare a drepturilor omului în România comunistă, dinamizarea politicilor instituţionale în ceea ce priveşte condamnarea reală a abuzurilor şi crimelor săvîrşite în numele regimului comunist din România, desfăşurarea unor investigaţii de natură să furnizeze instituţiilor abilitate şi publicului larg date privind crimele şi abuzurile săvîrşite de acest regim, sprijinirea oricăror iniţiative legislative, a procedurilor judiciare şi a cercetărilor ştiinţifice de natură să ducă la condamnarea penală şi morală a acestor crime şi abuzuri.
Obiectivele CICCR


Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România are drept scop derularea acelor acţiuni care vor duce la identificarea actelor de încălcare a drepturilor omului în România comunistă, dinamizarea politicilor instituţionale în ceea ce priveşte condamnarea reală a abuzurilor şi crimelor comise în numele regimului comunist din România, desfăşurarea unor investigaţii de natură să furnizeze instituţiilor abilitate şi publicului larg date privind crimele şi abuzurilor săvîrşite de acest regim, sprijinirea oricăror iniţiative legislative, a procedurilor judiciare şi a cercetărilor ştiinţifice de natură să ducă la condamnarea penală şi morală a acestor crime şi abuzuri.

CICCR este un proiect dezvoltat în cadrul Asociaţiei pentru Memoria Victimelor Comunismului.

CICCR are drept bază a demersului său condamnarea oficială a comunismului de către Preşedintele României în faţa plenului Camerelor reunite ale Parlamentului României la data de 18 decembrie 2006, în baza Raportului Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România şi Rezoluţiei nr.7 a Partidului Popular European, adoptată la Congresul al XVI-lea al PPE din 4-5 februarie 2004, în care se arată:

“În secolul al XX-lea s-au dezvoltat două regimuri totalitare, la fel de inumane – comunismul şi nazismul, care au făcut, amîndouă, milioane de victime. Înfrîngerea nazismului în al doilea război mondial a avut ca rezultat anchetarea şi condamnarea crimelor acestuia, precum şi judecarea persoanelor vinovate. Sistemul comunist s-a prăbuşit, însă acest fapt nu a fost urmat de o condamnare similară în plan internaţional. Luînd în considerare declaraţiile majorităţii parlamentelor din statele afectate; avînd în vedere faptul că totalitarismul nazist şi fascist a fost, în mod just, condamnat în plan internaţional, însă comunismul totalitarist nu a fost, încă, blamat din perspectivă morală […]; avînd în vedere faptul că lupta împotriva fascismului a dovedit că răsturnarea unui regim nu înfrînge şi ideologia care l-a consacrat şi că amintirea crimelor comise trebuie păstrată cu scopul de a împiedica renaşterea ideologiilor şi practicilor totalitare
  1. Se subliniază faptul că regimurile comuniste totalitare din Europa Centrală şi de Răsărit au ucis milioane de oameni nevinovaţi, de toate naţionalităţile şi au făcut mult rău altora, încălcîndu-se, în mod extrem de grav, drepturile omului;
  2. Se consideră că toate victimele oricărui regim totalitar sînt egale în demnitate şi au dreptul la justiţie; 
  3. Se nutreşte preocuparea referitoare la lipsa unei evaluări internaţionale corecte, actualizate, a imenselor pierderi de vieţi omeneşti şi a suferinţelor îndurate de milioane de oameni din Europa Centrală şi de Răsărit; 
  4. Se ia notă de faptul că, în urma prăbuşirii acestor regimuri, s-au efectuat cercetari istorice extrem de importante; 
  5. Se susţine deplina dezvăluire a adevărului referitor la crimele comunismului în perioada regimurilor totalitare, ca modalitate de renaştere morală a societăţii în Europa post-totalitară;
  6. Se susţine crearea unui organism expert, independent, care să culeagă şi să evalueze informaţiile referitoare la încălcarea drepturilor omului în perioada comunismului totalitar”.

Luînd ca bază textul Rezoluţiei nr. 7 a Partidului Popular European şi Recomandările Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, avînd în vedere pe de o parte necesitatea cercetării ştiinţifice în scopul cunoaşterii istoriei regimului comunist din România şi pe de altă parte a condamnării morale a comunismului şi a condamnării penale a celor care au săvîrşit crime şi abuzuri în numele regimului comunist, exprimînd astfel dorinţa majorităţii populaţiei de dezvăluire a acestor crime, ca o condiţie a renaşterii morale a României, ca ţară membră a Uniunii Europene.

  
Sponsori
  
Donatii
Oferă sprijin financiar eforturilor noastre
  Mai multe detalii...
© 2010 CICCR. Toate drepturile rezervate.